Rabbit haemorrhagic disease (RHD1&2)

Het rabbit haemorrhagic disease (afgekort RHD) is een ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. RHD wordt ook wel Viraal Haemorrhagisch syndroom (afgekort VHS) of viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd.

Hieronder vindt je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over deze ziekte en advies over hoe je het konijntje kunt beschermen..

Symptomen van RHD:

* Sloom / lusteloos
* Koorts
* Stuiptrekkingen
* Snelle sterfte

Herken je bovenstaande symptomen? Neem dan direct contact op met je dierenarts.

Hoe ziet het ziekteverloop van RHD eruit?

RHD wordt ook door een virus veroorzaakt, hoewel het een ander virus is dan het myxomatosevirus. Ook het verloop van de ziekte is heel anders. De meeste met RHD besmette konijnen sterven zeer snel, zonder dat er sprake is van zichtbare ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt en binnen 12 tot 36 uur sterft. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.

Loopt mijn konijn risico?

Alle konijnen kunnen met RHD worden besmet, zowel binnen- als buitenkonijnen.

Hoe wordt de ziekte verspreid?

Het RHD-virus wordt uitgescheiden in de urine, uitwerpselen en afscheiding uit de luchtwegen van besmette konijnen en verspreidt zich snel naar andere dieren, hetzij door rechtstreeks contact hetzij als gevolg van de verspreiding van het virus dat zo sterk is dat het vele maanden in de omgeving kan overleven via besmette kleding, hokken, water, stro, hooi, voerbakken en andere voorwerpen.

Hoe snel wordt mijn konijn ziek?

De incubatietijd van RHD is heel kort, meestal tussen 1 en 3 dagen.

Een ander kenmerk van RHD is dat het verloop van de ziekte heel acuut is en dat veel dieren voorafgaand aan hun dood geen duidelijke symptomen vertonen.

Wat is de overlevingskans voor konijnen na besmetting?

Met RHD besmette konijnen bezwijken over het algemeen heel snel. Meestal binnen 12 tot 36 uur nadat de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen (hoewel er in de meeste gevallen geen sprake zal zijn van duidelijke ziekteverschijnselen, afgezien van sloomheid en lusteloosheid).

Hoe kan RHD worden bestreden?

Vaccinatie!!


Er bestaat een vaccin waarmee je het konijn tegen RHD kunt inenten. Met één enkele inenting wordt je konijn immuun voor deze ziekte. Elk jaar moet een herhalingsinjectie worden gegeven. Vraag bij je dierenarts eventueel om meer informatie.

Extra info RHD2!!

Symptomen RHD2:


De klinische verschijnselen van RHD2 lijken veel op RHD1, maar er zijn enkele verschillen. In 5 tot 70 procent is er sprake van acute sterfte binnen vijf dagen, in tegenstelling tot RHD1 waarbij meer dan 80 procent van de konijnen sterft na één à twee dagen. De symptomen die op kunnen treden worden veroorzaakt door de acute levernecrose en diffuse intravasale stolling die plaatsvindt na infectie. Er kan sprake zijn van benauwdheid met koorts (boven de 40 graden), bloedingen en neurologische verschijnselen. Met name bij RHD2 kan er ook sprake zijn van een chronisch verloop met gewichtsverlies, lethargie en icterus. Na één tot twee weken sterven de dieren vaak alsnog. Konijnen overleven de infectie slechts sporadisch..

Preventie RHD2:

In tegenstelling tot RHD1 is de tijd tussen besmetting en overlijden van het konijn bij RHD2 een stuk langer, waardoor het virus meer kans krijgt zich te verspreiden.

Er zijn verschillende vaccins tegen RHD2 vanuit het buitenland beschikbaar, die met de cascaderegeling gebruikt kunnen worden. Voor het vaccin Cunipravac Variant® uit Spanje wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse registratie.

Daarnaast zijn diverse hygiënemaatregelen te treffen om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen.