Huisvesting voor je konijn

Aanbevolen maten voor huisvesting:

De maten van een verblijf is in eerste instantie afhankelijk van het formaat van de konijnen die er in komen te wonen. Neem daarbij het grootste konijn als uitgangspunt. De kleine rassen als Dwergkonijnen zijn vaak veel beweeglijker en soms feller dan middelgrote en grote rassen. De benodigde oppervlakte voor de kleintjes is daarom relatief wat groter.

Zowel binnen als buiten zijn er twee basis manieren om konijnen te huisvesten.

Namelijk:

* In een basisverblijf (hok, kooi) met meerdere uren per dag toegang tot een ren of losloopruimte.
* In een verblijf met continu toegang tot een ren of losloopruimte. Bij binnenhuisvesting is daarbij dan een hok of kooi als basisverblijf niet noodzakelijk. Bij buitenhuisvesting is altijd behoefte aan een basisverblijf dat vorstvrije beschutting en veiligheid biedt.

Een konijn moet in het basisverblijf tenminste 3 tot 4 hoppen kunnen maken en op zijn achterpoten kunnen staan. Daarnaast moet het verblijf breed genoeg zijn zodat het konijn in de breedte languit kan liggen.

Het is eventueel mogelijk de benodigde ruimte van het basisverblijf te verdelen over twee etages. De konijnen moeten dan wel voldoende loopruimte overhouden. Daarnaast moeten de etages hoog genoeg zijn. De loopplank moet veilig zijn met een dicht loopvlak, niet glad en tenminste even breed als het grootste konijn. Maak de helling liefst zo vlak mogelijk (tot zo’n 30 graden) en zeker niet steiler dan 45 graden! Zorg dat de konijnen grip hebben door de helling bijvoorbeeld te bekleden of dwarslatjes aan te brengen. Gebruik eventueel een tussenplateau om de helling minder steil te maken.

Voor oude konijnen, grote konijnenrassen vanaf zo’n 5 kilo of konijnen die moeilijk lopen zijn etages ongeschikt. Huisvest hun dan ook gelijkvloers.

Aanbevolen maten voor huisvesting in basisverblijf met daarnaast enkele uren toegang tot een ren of loslopen (zowel bij binnen- als buitenhuisvesting):

image-1
Klik op de foto voor een grote versie


* Bij buitenhuisvesting is een deel van het basisverblijf nachthok, dus water en winddicht. De rest van het hok is aan zeker drie kanten dicht en heeft een dak en goede bodem.
** Aangepast oppervlakte als een verblijf met etages gebruikt wordt.
*** Voor elke kilo meer ga je uit van 25 cm langer en 5 cm hoger.

Aanbevolen maten voor huisvesting met continue toegang tot een ren of mogelijkheid tot loslopen:

image-2
Klik op de foto voor een grote versie


* Bij buitenhuisvesting: een deel is nachthok, dus water en winddicht. De rest van het hok is minstens aan dries kanten dicht, heeft een dak en een vaste dichte bodem. BIj een hok met een onder etage een ren gedeelte geld de aanboven maat voor elke etage afzonderlijk! Bij binnenhuisvesting: een hok/kooi als basisverblijf is niet nodig wel moeten er schuilplaatsen zijn. Houd de maten aan voor het totale verblijf zoals aangegeven in de laatste kolom. ** Voor elke kilo meer: 15 cm langer en 5 cm hoger.